1 - نمایشگاه انقلاب 

2- رادیو انقلاب در مدرسه 

3 - نشریات 

4 - کارگاه سخنرانی 

5 - اکران مدرسه ای فیلم عمار

6- مسابقات ورزشی تیراندازی و پینگ پنگ 

7 - ریسمانی برای آسمان

8 - بازدید از پروژه های شهرداری

9 - همکلاسی آسمانی - یادواره شهدای مدارس 14بهمن

10- مسابقه روزنامه دیواری فرزندان انقلاب