پیوندهای اصلی

مسئول انجمن-طرح انسجام

سال 95-96

مسئول انجمن مدارس ساری


1- تیزهوشان 1 :  علی کاوسی  


2- تیزهوشان 2 : سیدامیرحسین کلانتری


3- نمونه دولتی رفیع : آرمین صالحی


4- نمونه دولتی امام صادق : محمدرضا مردانی5- رجایی و باهنر: محمد رضا صالحی 


6- ابوذر : محمدحسین طالبی


7- 15خرداد: ابوتراب وریانی


8- عطاءالله غفاری: محمد جواد رحیمی


9- 29آبان : محمدرضا غلامی10- شاهد:  سیدسجاد زارعی


11- 17 شهریور: یاسین اسدی


12- سالار مفیدی : محمد ولی زاده

 


13- امام خمینی : سید محمد حسینی


14 - صدرا: محمدمهدی طالبی


15- جابربن حیان: سیدمحمدعلی معصومی


16- خیری مقدم: محمدجواد نوری


مسئول انجمن اسلامی مدارس سال 94-95 شهرستان ساری
ُسال 1394

مدرسه رجایی و باهنر 

مسئول انجمن اسلامی : محمدرضا صالحی

جانشین : محسن افتخاری


مسئول فرهنگی، هنری : محمد وریجی

مسئول سازماندهی و تشکیلات : امید رضایی

مسئول علمی، پژوهشی : محمدجواد کیانی

مسئول تدارکات و پشتیبانی : علی تقوی

مسئول روابط عمومی : محمدرضا صالحی
مسئول فوق برنامه : سید دانیال موسوی

-----------------------------------------------------------

مدرسه  17 شهریور

مسئول انجمن اسلامی : حسام الدین حبیب زاده

شورای انجمن :

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  29 آبان

مسئول انجمن اسلامی : محراب بخشایش

شورای انجمن :

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه ابوذر

مسئول انجمن اسلامی : امیرحسین آهنگر

شورای انجمن : 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  امام خمینی ره

مسئول انجمن اسلامی : محمد حسینی

شورای انجمن: 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  تیزهوشان 2 

مسئول انجمن اسلامی : علیرضا یوسفی

شورای انجمن : 


-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  تیزهوشان 1

مسئول انجمن اسلامی : محمد رضا صادقی

شورای انجمن: 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  رفیع -نمونه دولتی

مسئول انجمن اسلامی : رحمان قدمی

شورای انجمن : 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  سالار مفیدی

مسئول انجمن اسلامی : امیرمحمد عنایتی

شورای انجمن: 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  شاهد

مسئول انجمن اسلامی : سجاد زارعی

شورای انجمن: 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  15 خرداد 

مسئول انجمن اسلامی : بوتراب وریانی

شورای انجمن : 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  عطاءالله غفاری

مسئول انجمن اسلامی : محمد جواد رحیمی

شورای انجمن : 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  جابربن حیان

مسئول انجمن اسلامی : علیرضا ربیعی

شورای انجمن 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  کمال 

مسئول انجمن اسلامی : محمدحسین وطندوست

شورای انجمن 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  خیری مقدم

مسئول انجمن اسلامی : حافظ قدیری

جانشین : 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه  علوم معارف صدرا

مسئول انجمن اسلامی : محمد علی قاسمی

شورای انجمن 

-------------------------------------------------------------------------------

مدرسه امام محمد باقر ع

مسئول انجمن اسلامی : 

شورای انجمن 


-------------------------------------------------------------------------------

مسئولین مدارس سال 93 

1 - غ ا .مولوی : حسین خازنه = http://www.delsokhteh128.blogfa.com/

 حسین خازنه مدرسه مولوی
2 - هنرستان هاشمی نژاد : علی ساداتی 
علی ساداتی مدرسه هاشمی نژاد
3 - غ ا . علامه : محمد حسین حبیبی
محمد حسین حبیبی مدرسه علامه

4 - تیزهوشان 1: الیاس میثاقی
الیاس میثاقی مدرسه تیزهوشان

5 - غ ا . کمال:علی اردشیری 
علی اردشیری مدرسه کمال
6 - شهیدان رجایی باهنر:حمیدرضا ذبیحی 
حمیدرضا ذبیحی مدرسه رجایی باهنر

7 - هنرستان علم و صنعت: دانیال کرامتی
دانیال کرامتی مدرسه علم وصنعت

8 - ابوذر:امیرحسین آهنگر -مهد ی احمدی 
امیرحسین آهنگر مدرسه ابوذر 2
مهد ی احمدی مدرسه ابوذر

9 - 15 خرداد:محمد حسین محمدیان 
محمد حسین محمدیان مدرسه 15 خرداد

10 -  عطاء الله غفاری: اسماعیل طاووسیان- http://jonbesh_ghaffari.rozblog.com/
مدرسه غفاری- اسماعیل طاووسیان

11 - غ ا . فجر:فراز دهقان www.samidoun.mihanblog.ir
فراز دهقان - فجر

12- غ ا . خوارزمی:مهرشادفهیمی = http://mehrshad21jonbesh.blog.ir/
مدرسه خوارزمی-مهرشادفهیمی

13- هنرستان فیروزیان:حسن اصغری 
حسن اصغری مدرسه فیروزیان

14 - هنرستان علوم فنون:پارسا دربندی 
پارسا دربندی مدرسه علوم فنون


15 -پلی تکنیک:امیرحسین تیرگری= http://www.montazeranzohoor1.blogfa.com/
امیرحسین تیرگری مدرسه پلی تکنیک

16 -تربیت بدنی:ایمان مرعشیان 
ایمان مرعشیان مدرسه تربیت بدنی
17 - میرداماد:مهداد شریعت 
مهداد شریعت مدرسه میرداماد
18 - امام باقر:علیرضا جعفری = http://www.mohammadbagher93.blogfa.com/ 
علیرضا جعفری مدرسه امام باقر

19 - خاتم الانبیا ص:امیر فخریان 
امیر فخریان مدرسه خاتم الانبیا


20 - نمونه دولتی رفیع: مهدی خشنود
مهدی خشنود مدرسه رفیع


21 -  29 آبان: علیرضا قاسمی - http://anjomanaslamy29aban.blogfa.com/
علیرضا قاسمی مدرسه 29 آبان

22 - تیزهوشان  2:علی عبدی

علی عبدی - تیزهوشان 2
23-  سهروردی:محسن شجاعی فر 
محسن شجاعی فر مدرسه سهروردی

24 -  17شهریور: سجادنوروزی
سجاد نوروزی مدرسه 17 شهریور

25 - خیری مقدم:وحید امینی 
وحید امینی مدرسه خیری مقدم (3)

26 - دانش و فن  غ ا": عرفان کوهکن

عرفان کوهکن مدرسه دانش و فن
27 - امام رضا:محمد گلکار  
محمد گلکار مدرسه امام رضا

28 - صدرا:محمد هادی قاسمی= http://anjomansari.persianblog.ir/
محمد هادی قاسمی مدرسه صدرا

29 - شاهد:یاشار اسداللهی  http://jonbesh13.blog.ir/
یاشار اسداللهی مدرسه شاهد (1)

30 - سالار مفیدی: امیرمحمد عنایتی = http://anjomanmofidi.blogfa.com

امیرمحمد عنایتی مدرسه سالار مفیدی
31 - جابر بن حیان:سیدعلی اکبر انیران  =http://jaberanjoman.blogfa.com/  http://anjomanjaber.blog.ir/
سیدعلی اکبر انیران مدرسه جابر بن حیان

32 -  امام خمینی:محمد فتاحی  

محمد فتاحی مدرسه امام خمینی
33 - داراب:شعیب رمضانی  
شعیب رمضانی مدرسه داراب

34 - مدرسه دکتر حسابی : امیرحسین اسماعیلی
امیر حسین اسماعیلی مدرسه دکتر حسابی
--------------------------------------------------------------
بروشور آشنایی با برنامه های انجمن مدرسهبروشور آشنایی با برنامه های انجمن مدرسه

طرح انسجام

پوستر طرح انسجامنمايش: ۱۹۰۱