قرارگاه استان-طرح انسجام

اعضای قرارگاه استان: 
دختران :
پسران : 
-------------------------------------------
جزوه آشنایی با برنامه های انجمن اسلامی مدرسه
بروشور آشنایی با برنامه های انجمن مدرسهبروشور آشنایی با برنامه های انجمن مدرسه
 
چارت تشکیلاتی انجمن اسلامی مدرسه
فرم عضویت اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان
طرح انسجام
کارت عضویت اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان
آرم پی ان جی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان
جهت دریافت روی تصویر کلیک نمائید...
آرم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مازندران
نمايش: ۲۷۸۷

پیوندهای اصلی